سری کتاب های Destination Delf سطح A1 تا B2

سری کتاب های Destination Delf با توجه به آزمون دلف تالیف شده است تا شما را برای شرکت در این آزمون ها آماده کند. هر کتاب شامل چهار بخش است برای هر یک از بخش های آزمون DELF . در پایان هر بخش نیز یک آزمون کوچک برای شما قرارداده شده تا میزان یادگیری خود را محک بزنید.


کتاب Destination Delf سطح A1

دانلود کتاب استاد از Turbobit یا Mirror

دانلود فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح A2

کتاب Destination Delf a2

دانلود کتاب استاد: Turbobit یا Mirror


دانلود فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح B1

کتاب Destination Delf b1

دانلود کتاب و فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror 

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح B2 

کتاب Destination Delf b2

دانلود کتاب و فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror

 

/ 0 نظر / 2098 بازدید