سری کتاب های Destination Delf سطح A1 تا B2

سری کتاب های Destination Delf با توجه به آزمون دلف تالیف شده است تا شما را برای شرکت در این آزمون ها آماده کند. هر کتاب شامل چهار بخش است برای هر یک از بخش های آزمون DELF . در پایان هر بخش نیز یک آزمون کوچک برای شما قرارداده شده تا میزان یادگیری خود را محک بزنید.

کتاب Destination Delf سطح A1

کتاب Destination Delf a1

دانلود کتاب استاد از  Turbobit یا Mirror

دانلود فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح A2

کتاب Destination Delf a2

دانلود کتاب استاد: Turbobit یا Mirror

دانلود فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح B1
کتاب Destination Delf b1

دانلود کتاب و فایلهای صوتی از Turbobit یا Mirror 

 ==============================

کتاب Destination Delf سطح B2 

کتاب Destination Delf b2

دانلود کتاب و فایلهای صوتی از Turbobit  یا Mirror

 
/ 0 نظر / 464 بازدید