کتاب "نامه‌های ایرانی" Lettres persanes

کتاب Lettres persanes اثر ادبی شارل دو مونتسکیو است و مضمون آن نامه‌هایی فرضی هستند که در دوران حکومت لویی چهاردهم، از زبان دو ایرانی ثروتمند به‌نام‌های «ازبک» و «ریکا» نوشده شده که در مدت مسافرت خود به اروپا، برای مدتی طولانی در فرانسه اقامت گزیده‌اند. مونتسکیو با نوشتن "نامه‌های ایرانی" گامی بلند در راستای جنبش روشنگری اروپا و برای پی‌ریزی طرحی نو براساس آزادی، حقیقت و تفاهم، به‌میدان گذاشت. می‌توان منتسکیو را در کنار ولتر  و  ژان‌ژاک روسو سه متفکری دانست که اندیشه‌های آنان بر انقلاب کبیر فرانسه تاثیر ژرفی گذاشتند.

کتاب lettres persanes

منتسکیو «نامه‌های ایرانی» (Lettres Persanes) را در سال ۱۷۲۱ در ۳۲ سالگی نوشت و هفت سال بعد در سال ۱۷۲۸ میلادی به خاطر این کتاب به عضویت فرهنگستان فرانسه در آمد. این کتاب در ابتدا شصت و چند نامه بوده که بعدها نویسندگانی دیگر نامه‌هایی به سبک منتسکیو بدان افزوده‌اند. گوته درباره‌ی این کتاب می‌گوید: «منتسکیو در «نامه‌های ایرانی» با ترغیب شایسته‌ترین احساسات، ملّت فرانسه را به مبرم‌ترین و خطرناک‌ترین وظایف خود آگاه ساخت.»

درباره این کتاب ببشتر بدانید »

دانلود نسخه Epub ... دانلود نسخه PDF 

/ 0 نظر / 180 بازدید