کتاب "نامه‌های ایرانی" Lettres persanes

کتاب Lettres persanes اثر ادبی "شارل دو مونتسکیو" است و مضمون آن نامه‌هایی فرضی هستند که در دوران حکومت لویی چهاردهم، از زبان دو ایرانی ثروتمند به‌نام‌های «ازبک» و «ریکا» نوشده شده که در مدت مسافرت خود به اروپا، برای مدتی طولانی در فرانسه اقامت گزیده‌اند. مونتسکیو با نوشتن "نامه‌های ایرانی" گامی بلند در راستای جنبش #روشنگری اروپا و برای پی‌ریزی طرحی نو براساس آزادی، حقیقت و تفاهم، به‌میدان گذاشت. می‌توان منتسکیو را در کنار ولتر  و ژان‌ژاک روسو سه متفکری دانست که اندیشه‌های آنان بر انقلاب کبیر فرانسه تاثیر ژرفی گذاشتند.


منتسکیو «نامه‌های ایرانی» (Lettres Persanes) را در سال ۱۷۲۱ در ۳۲ سالگی نوشت و هفت سال بعد در سال ۱۷۲۸ میلادی به خاطر این کتاب به عضویت فرهنگستان فرانسه در آمد. این کتاب در ابتدا شصت و چند نامه بوده که بعدها نویسندگانی دیگر نامه‌هایی به سبک منتسکیو بدان افزوده‌اند. گوته درباره‌ی این کتاب می‌گوید: «منتسکیو در «نامه‌های ایرانی» با ترغیب شایسته‌ترین احساسات، ملّت فرانسه را به مبرم‌ترین و خطرناک‌ترین وظایف خود آگاه ساخت.»

درباره این کتاب ببشتر بدانید »

دانلود نسخه Epub ... دانلود نسخه PDF 

/ 0 نظر / 1055 بازدید