کتاب تاریخچه کبک histoire du Quebec

کتاب l'histoire du Quebec pour les nuls تاریخچه سرزمین کبک را به زبان ساده توضیح داده است و شامل بخش های زیر است: 

  • در جستجوی چین، و یافتن کبک در سال 1524
  • رسیدن انگلیسی ها به این سرزمین
  • تولد بخش کانادایی این قاره
  • سرکوب میهن پرستان
  • دولت مسئول و بیداری مذهبی
  • بجران های قرن 19 در کانادا
  • جنگ در قرن 20 و انقلاب آرام
  • ادامه اصلاحات ... شورش های 1972
  • ده شخصیت های افسانه ای کبک
  • ده سمبل کبک 

تاریخچه کبک

دانلود کتاب l'histoire du Quebec

/ 0 نظر / 232 بازدید