کتاب سختی های زبان فرانسه همانگونه که از اسمش پیداست بیشر روی مشکلات زبان آموزان در این زبان تکیه کرده . بخصوص بیان فرق کلمات مشابه با مثال و راهنمایی های خیلی مفید. 

  • مثلا اشکالات روی فونتیک 
  • اشکالات گرامر مانند فرق tres و beaucoup
  • فرق bien و  bon (میدانید که C'est bien و نیز C'est Bon هر دو جملات درستی اند . اما هر یک را کجا باید استفاده کرد؟ bien برای فعلها و bon برای اشیاء)
  • فرق Sur و Dans
  • فرق a و en
  • فرق ici و La
  • فرق La و La Bas
  • در زمان گذشته ساده ، تیکه ی PP در چه زمان هایی با سوژه هماهنگ نیست از لحاظ جمع و مونث بودن .
  • ... 

Difficultes du francais

 دانلود از اینجا  یا از اینجا 13 مگ و 50 صفحه است