دیکشنری 1POD French English برای اندروید را در ادامه می توانید دانلود کنید. 

French Dictionary

 دانلود : از اینجا یا از اینجا دانلود کنید. (فایل با پسوند apk است که باید در گوشی کپی کنید و اجراش کنید تا نصب شود)

نکته: با وجود این دیکشنری، من دیکشنری های پیشرفته تری نیز در این وبلاگ براتون گذاشتم. از جمله :