تاریخچه زبان فرانسه که خیلی ساده هم نوشته شده. 

اگر دوست دارید بدونید چه جوری زبان فرانسه امروزی درست شده و چه لغاتی از زبان های دیگه مث ایتالیایی و لاتین قرض گرفته و چه بلاهایی سرش اومده تا اینکه امروز به اینجا رسیده، چه تغییراتی در فرانسوی در کبک ایجاد شده و اعراب چه تاثیری در فرانسه داشتند و ...  این کتاب از آن شماست. 

کتاب فرانسه

کتاب si la langue francaise metait contee  
چهارصد صفحه :: چهل مگابایت :: دانلود