این کتاب برای تمرین افعال فرانسوی است و ویرایش سوم  اش که برای دانلود گذاشتم دارای 160 صفحه است و افعال فرانسه رو با شما حسابی کار میکنه  . 

افعال گروه اول (با قاعده) و افعال گروه دوم و سوم (بی قاعده )

 

قیمت کتاب 27 پوند است و از آمازون قابل خرید است.(تحویل در انگلیس و خارجه ! )

دانلود کتاب French verb Drills از اینجا یا از اینجا