Reflets (کتاب قفله !) یکی از قدیمی ترین کتاب های یادگیری زبان فرانسه باکمک مربی است . این کتاب در برخی موسسات آموزش زبان فرانسه در سطح تهران و شهرستان ها همچنان تدریس میشه ، اما با توجه به اینکه کتاب های خیلی بهتری مانند CAMPUS  و Alter Ego اومدن ، این کتاب دیگه باید بره تو موزه.  

سطح هر کتاب بر اساس استانداردهای اروپا:

REFLETS 1 تا سطح A2 شما را می رساند.
REFLETS 2 تا سطح B2 شما را می رساند.
REFLETS 3 تا سطح C1 شما را می رساند.

دانلود کتاب قفله فرانسه

دانلود کتاب

فایلهای صوتی (بخش 1 و بخش 2 و بخش 3 و بخش 4 و بخش 5)

هر بخش از فایلهای صوتی، جداگانه قابل دانلوده و استفاده است

دانلود کتاب تمرین قفله 1 

دانلود کتاب راهنمای تدریس قفله 1 (guide Pedagogique)

==========================================

دانلود کتاب قفله 2 

کتاب قفله فرانسه

دانلود کتاب قفله 2 با فرمت DJVU  (اینم برنامه بازکردن فایلهای DJVU  )

دانلود فایلهای صوتی قفله 2  


==========================================

دانلود کتاب قفله 3 

کتاب قفله 3

دانلود از turbobit  یا  embedupload با حجم 130 مگ 

فایلهای صوتی قفله 3: بخش اول و دوم و سوم و چهار و پنجم