دانشنامه ی Dis pourquoi  یک کتاب خوب برای یادگیری علوم به زبان فرانسه است.  این کتاب در اصل یک دانشنامه برای بچه های 8 تا 12 ساله است. اما برای شما که حدود یکساله فرانسه میخونید (A2/B1) مناسبه و شما را با جمله بندی های علمی ساده آشنا میکنه. 

کتاب فرانسوی

 مثلا در این کتاب میخوانید:

  • چرا فیل ها دماغ درازی دارند ؟ 
  • چرا زرافه ها گردنشون خیلی بلنده ؟ 
  • چرا درختان برگ دارند؟ 
  • چرا ماهی در آبهای خیلی سرد، یخ نمیزند؟
  • چرا انسان ها خانوادگی زندگی میکنند؟
  • چرا آب دریا شور است ؟ 
  • ...
دانلود از اینجا