کتاب Les 3 petits cochons از مجموعه داستان های ساده فرانسوی بصورت صوتی . توجه : فایل متنی نداره.

سطح B1-B2

 کتاب داستان فرانسه

دانلود کنید  با حجم 20 مگ