یک فایل PDF شامل نقشه شهر مونترال در استان کبک ، کانادا 

نقشه مونترال

فایل بصورت تصویر برداری تهیه و ذخیره شده و می توانید چندین برابر بزرگش کنید و پرینت بگیرید. برای روز مصاحبه با آفیسر کانادا خیلی مهم است اگر بخش هایی از شهر مونترال را بلد باشید . اینجوری آفیسر میفهمه که شما چقدر روی رفتن خودتون حساب کردید.

دانلود نقشه مونترال