برای کمک به مکالمه خود می توانید از این کتاب استفاده کنید. این کتاب برای دو سطح مبتدی A2 و متوسط B1 طراحی شده است. 
 
دانلود کتاب Communication progressive du Francais. سطح مبتدی
 
===================================================
دانلود کتاب Communication progressive du Francais  سطح متوسط  

 دانلود کتاب Communication progressive du Francais
  
دانلود کتاب سطح متوسط  :::::  دانلود فایلهای صوتی 

دانلود حل المسائل سطح متوسط 

====================================
دانلود کتاب Communication progressive du Francais  کورس Des Affaires
  
کتاب communication progressive
دانلود از اینجا یا اینجا شش مگ