یکی دیگر از متدهای آموزش زبان فرانسه برای کودکان، سری کتاب های Amis et compagnie است که در سه سطح منتشر شده است.

 Amis et compagnie

 

دانلود کتاب  1 (لینک ندارد)

 دانلود فایلهای صوتی کتاب 1  (لینک زاپاس)

 

دانلود کتاب 2  

دانلود کتاب تمرین 2

دانلود فایلهای صوتی کتاب 2 

 

دانلود کتاب  3 (لینک ندارد)

دانلود فایلهای صوتی کتاب 3