کتاب Comprehension orale از انتشارات CLE برای زبان آموزان فرانسه ای که میخواهند درک مطلب خود را تقویت کنند. این کتاب همراه با کتاب expression orale بهترین کتاب برای تقویت مکالمه افرادی است که میخواهند به کبک مهاجرت کنند. زیرا در این دو کتاب تاکید بر روی مکالمه است (فهم مطلب و پاسخ به مخاطب به زبان فرانسه)

comprehension orale  1
دانلود کتاب Comprehension orale 1

دانلود فایل های صوتی (بخش اولدوم - سوم)

 ==============================================

دانلود کتاب Comprehension orale 2 B1 از  اینجا  یا  اینجا

دانلود فایل های صوتی (بخش اول- دوم - سوم)

   ==============================================

دانلود کتاب با فرمت pdf یا  DJVu

دانلود فایلهای صوتی از اینجا یا اینجا

===============================================

دانلود کتاب comprehension orale 4

دانلود کتاب سطح 4   سطح B2-C1

دانلود فایلهای صوتی بخش 1 و بخش 2

(لینکهای زاپاس فایلهای صوتی: بخش 1 و بخش 2)

==============================================

لینک معرفی این کتاب در سایت انتشارات CLE :