کتاب Parlez-vous quebecois حدود 50 صفحه است و اصطلاحات مخصوص کبک را به شما یاد می دهد. بعضی از این لغت ها خیلی با معادل فرانسوی شون فرق دارن . 

اصطلاحات کبکی

دانلود کتاب از اینجا  یا  اینجا   1 مگ