کتاب آلتر اگو پلاس، نسخه جدید کتاب آموزش آلتر اگو است که در بسیاری از موسسات زبان در تهران تدریس می شود. 

دانلود کتاب Alter Ego + 1 از turbobit  یا  depositfiles

 

دانلود کتاب تمرین Cahier از  turbobit یا depositfiles

دانلود فایل های صوتی cahier از turbobit یا depositfiles 

دانلود pédagogique  از turbobit  یا Mirror

 

دانلود سی دی کتاب در دو بخش : files1  و files2

===================================

دانلود کتاب  آلتر اگو پلاس 2 

کتاب آلتر اگو پلاس 2

کتاب + فایلهای صوتی + فایلهای تمرین و پداگوژیک در سه بخش: 

part1.rar  و part2.rar  و  part3.rar

================================

دانلود کتاب  آلتر اگو پلاس 3

دانلود کتاب  آلتر اگو پلاس 3

دانلود کتاب اصلی (لینک موجود نیست)

دانلود کتاب تمرین از turbobit  یا depositfiles

 

فایلهای صوتی در دو بخش: 

part1.rar و part2.rar