کتاب درک مطالب نوشتاری و تقویت نوشتن به  زبان فرانسه - به همراه سوالات و پاسخ. 

برای دریافت رتبه IAE Message برای ورود به دانشگاه های فرانسه در رشته های مدیریت و اقتصاد

کتاب ecrit فرانسه

دانلود از Turbobit  یا از Mirrors