این سری صوتی که 53 دقیقه است ، شامل یادگیری لغات اولیه برای کسی است که ترم اول است، یا قصد یادگیری تعدادی لغت و جمله را دارد تا در مسافرات به کشورهای فرانسه زبان، از آنها استفاده کند. 

فرانسه کانادایی

دانلود فایل صوتی 19 مگ 

  • Listening Length: 53 minutes
  • Program Type: Audiobook
  • Publisher: EuroTalk Ltd