انواع نامه های رسمی برای درخواست کار، پذیرفتن کار پیشنهاد شده، رد کردن کار، پیشنهاد کار، تبریک ، ثبت نام ، دعوت نامه ، انواع رزومه کاری ... 

همه فایل ها در فرمت word هستند. 

لینک های دانلود اینجاست ...