دانلود کارتون شرکت هیولاها با دوبله فرانسه از طریق تورنت : 

کارتون شرکت هیولاها

لینک تورنت 

===================

کارتون دانشگاه هیولاها mosnters University با دوبله فرانسه 

monsters university فرانسه

لینک تورنت