کتاب expression et style  سعی می کند تا سطح مهارت Expression شما را چه در حالت orale و چه ecrit افزایش دهد. کتاب 150 صفحه است و برای سطح B2 پیشنهاد خوبیه.

دانلود کتاب expression et style

دانلود کتاب از اینجا یا اینجا  

و دانلود حل المسائل از files.uz یا rg