کارتون مینیون محصول سال 2015 و با دوبله فرانسه را می توانید از طریق تورنت دریافت کنید: 

کارتون فرانسه minions

لینک تورنت دانلود