سری Revision از مجموعه کتاب های Exercons-Nous در سه جلد ، شامل دوره ای بر روی زبان فرانسه است. و شامل تمارین بسیار در هر سطح می باشد. 

کتاب exercons nous revision 1

دانلود سطح مبتدی Revision 1  (سطح A1-A2)

==================================

کتاب تمرین revision 2

دانلود سطح متوسط - 27 مگ

==================================

کتاب exercons nous revision 1

دانلود سطح پیشرفته Revision 3  (سطح B2)