این نرم‌افزار حاوی مجموعه‌ای است از هزاران جمله برای هزاران موقعیت مختلفی که ممکن است در سفر با آن‌ها مواجه شوید و البته بسیار هم جامع است. 

برنامه جهانگرد فرانسوی

برای دریافت تلفظ انسانی همه جملات باید ابتدا نرم‌افزار جهانگرد را از بازار دریافت کنید و بعد از داخل آن بسته زبان فرانسوی را خریداری کنید. 

دانلود از بازار یا لینک مستقیم