یکی از مشکلات زبان فرانسه اینه که بدونید همراه هر فعل از چه حرف اضافه ای (à یا de) استفاده کنید. در این فایل کوچولوی 5 صفحه ای، حروف اضافه با معادل انگلیسی‌شان بیان شده اند. 

مثلا : acheter qch à qn به معنای to buy something from sb  

مثلا: avoir le temps de faire qch  به معنای to have time to do sth

 لینک دانلود  (لینک زاپاس)