احتمالا شما خلاصه نویسی های انگلیسی مرسوم را بلدید. مثلا CU به جای SEE You نوشته میشه. در زبان فرانسه هم خلاصه نویسی های SMS وجود دارد که در 3 صفحه برای دانلود گذاشتم: 

پیامک فرانسوی

لینک دانلود