دیکشنری le Robert یک دیکشنری تک زبانه فرانسوی است که شامل 250,000 مدخل و 3 میلیون synonym است. درون این دیکشنری همچنین می توانید شخصیت های فرهنگی، هنری، سیاسی ، علمی و ورزشی تاریخ معاصر را نیز جستجو کنید. از اصغر فرهادی تا اوباما ... این دیکشنری نیز مانند دیکشنری لاروس، کلیه افعال فرانسه را صرف میکند. 

LE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS ET DE NOMS PROPRES 
– 250 000 sens définis
– 130 000 entrées (95 000 mots du français + 35 000 noms propres)
– 30 000 étymologies
– 3 millions de synonymes et de contraires
– Les expressions, locutions et proverbes 
– Toute la conjugaison 
– Le profil de chaque mot : sa nature grammaticale et sa fréquence d'utilisation

دیکشنری فرانسوی اندروید Robert

دانلود دیکشنری robert اندروید - 35 مگ 

قیمت اصل برنامه 7 دلاره و یکی از بچه ها برامون فرستادش :)