کتاب Le nouvel Edito  یکی از متدهای آموزش فرانسه برای دانشجویان سطح متوسط زبان فرانسه است. این کتاب فقط سطح B1 و B2 دارد. کتاب شامل 10 یونیت است و هر یونیت شامل بخش های زیر است: 

  • comprehension orale 
  • comprehension ecrite
  • comprehension audiovisuelle
  • Production orale 
  • Production ecrite
  • grammaire et vocabulaire
  • documents sonore
  • documents ecrite
  • civilisation
  • ateliers 
کتاب Le nouvel Edito B1 
کتاب Le nouveu edito
 
دانلود کتاب    و  دانلود فایل های صوتی سطح B1 
پسورد: langacademy.net

==========================================
 کتاب Le nouvel Edito B2 

کتاب edito فرانسه

دانلود کتاب le nouvel Edito سطح B2 

دانلود فایلهای صوتی سطح B2