اگر به دنبال منبعی برای یادگیری لغات رشته حسابداری و مدیریت مالی به زبان فرانسه می گردید، می توانید از این کتاب استفاده کنید: 

کتاب La Comptabilité Pour Les Nuls 

حسابداری به فرانسه

دانلود با حجم 79 مگ