بخش فارسی رادیو فرانسه مدتی است که مقالات جالبی را درباره تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران بصورت دو زبانه (فارسی-فرانسه) منتشر میکند و خوشبختانه فایل صوتی هر مقاله را نیز برای دانلود گذاشته است. 

مقالات دو زبانه فارسی فرانسه

مشاهده همه مقالات دو زبانه رادیو فرانسه 

و تعدادی از مقالات جالب این بخش :