کارتون ملکه یخی برپایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن توسط کمپانی دیسنی ساخته شده است. نام فرانسوی این کارتون la reine des neiges انتخاب شده است و هم اکنون می توانید این کارتون را همراه با زیرنویس فرانسه و فارسی اش (از طریق تورنت) دانلود کنید. 

کارتون فرانسوی frozen

دانلود تورنت از اینجا  یا  اینجا 

خرید کارتون فوق+3 کارتون دیگر روی DVD

دانلود زیرنویس فرانسوی و زیرنویس فارسی