هدف این کتاب، یاد دادن spelling کلمات به شما است. کتاب Orthographe progressive du francais به همراه یک CD شامل 400 تمرین و 30  دیکته است و در حین کتاب، اشتباهات املایی شما را تصحیح میکند. 

سطح : مبتدی A1-A2

کتاب املا نگاری فرانسه  orthographe

دانلود از اینجا یا اینجا یا اینجا با حجم 137 مگ