کتاب 100 Proverbes francais نام کتابی است که 100 ضرب المثل فرانسوی را همراه با معنی و کارکردشان توضیح داده است. در کنار توضیح هر یک از این ضرب المثلها، یک مثال کاربردی هم زده شده تا شما بهتر با معنی عبارت آشنا شوید.

ضرب المثل های فرانسوی

بطور مثال : یکی از ضرب المثل های این کتاب را در ادامه مشاهده می کنید: 

ضرب المثل فرانسه

 

دانلود کتاب ضرب المثل های فرانسوی از اینجا یا اینجا   (نیم مگ)