کتاب اکو یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که چند وقتی است که در برخی موسسات زبان در تهران تدریس میشود. 

 کتاب اکو a1

دانلود کتاب - دانلود فایلهای صوتی