کتاب اکو یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که چند وقتی است که در برخی موسسات زبان در تهران تدریس میشود. 

 کتاب اکو a1

دانلود کتاب اکو 1 

دانلود کتاب راهنمای مدرس اکو 1

دانلود فایلهای صوتی اکو 1

==================================

دانلود کتاب تمرین اکو 2