کتاب Des expressions quebecoises تفاوت های محاوره ای زبان فرانسه موجود در کبک را با زبان فرانسوی پاریس به شما یاد میدهد.

Des expressions quebecoises

مثلا آیا میدونستید که در کبک بجای je suis  میگن chu . مثلا chu fatigué

دانلود از اینجا یا اینجا