کارتون پری دریایی یکی از کارتون های کلاسیک والت دیسنی است که نسخه اول آن در سال 1989 از روی کتاب داستان کودکانه هانس کریستین اندرسون ساخته شد. نسخه دوم این کارتون در سال 2000 با نام پری دریایی، بازگشت به دریا توسط دیسنی منتشر شد و نسخه سوم این کارتون در سال 2008 با نام پری دریایی: آغاز آریِل منتشر شد که به بیان داستانی پیش از قسمت اول این کارتون می پردازد. زمانی که هنوز موسیقی در دریاها توسط پدر آریِل که سلطان دریا بود ممنوع شده بود و آریِل تصمیم میگیرد این قانون را عوض کند.

خرید هر 3 کارتون در یک DVD

 فرانسوی پری دریایی

دانلود پری دریایی 1 به زبان فرانسه توسط این تورنت 

==============================================

کارتون پری دریایی

دانلود پری دریایی 2 به زبان فرانسه  توسط این فایل تورنت 

==============================================

 پری دریایی 3 فرانسه

دانلود پری دریایی 3  به زبان فرانسه  توسط این فایل تورنت 

خرید هر 3 کارتون در یک DVD