کتاب immigrer au Quebec دفترچه راهنمای مهاجرت به کبک به زبان فرانسه است. (اگر نسخه فارسی میخواهید این کتاب را بخوانید) در این کتاب 350 صفحه ای،شما موارد زیر در چندین فصل آشنا می شوید : 

  • شناخت کبک، از تاریخچه و سیستم مدیریتی تا بیمه درمانی 
  • کار در کبک، انواع کار موقت و دائم و اجازه کار 
  • تحصیل در کبک : قوانین و حق تحصیل، بورسیه، کار در حین تحصیل 
  • انتخاب محله ای از کبک برای انتخاب خانه، مونترال، شمال و جنوب و مرکز شهر
  • آمادگی برای ترک وطن، محاسبه بودجه، اولین لبخند در کبک
  • گرفتن خانه در کبک، شارژ گاز و برق و شوفاژ، سیستم حمل و نقل شهری کبک، پلیس و امنیت
  • یافتن شغل : نوشتن CV و مصاحبه کاری و آشنایی با مراجع جستجوی شغل
  • تاسیس شرکت خودتان در کبک : انواع مدلهای حقوقی شرکت ها در کبک، آشنایی با سیستم مالیات در کبک TPS et TVQ و ... 

راهنمای مهاجرت به کبک

دانلود از اینجا یا اینجا یا اینجا با حجم 5 مگ