کتاب Vocabulaire: Entrainez-vous یک کتاب کمک آموزشی برای آموزش لغات جدید است که شامل لغات و جملات مرتبط در شش حوزه است : 

  • انسان ها (بدن ما، ورزش، بیماری ها، تغذیه، شخصیت و احساسات)
  • محیط زندگی ما (خانه مان، آسمان و زمین ، آب و آتش ، فصلها، حیوانات، گیاهان)
  • جامعه (پوشش، فعالیت های اجتماعی، اخلاقیات، خانواده ،دولت، قانون، حوادث شهری ...)
  • فرهنگ و تفریحات ما (کتاب خواندن، سفر، ورزش، رسانه ها، هنر، موسیقی...)
  • کار حرفه ای ما (یادگیری، حرفه، دفتر کار، شرکت، تجارت، کشاورزی، خدمات)
  • شرح های اضافه (فضا، حرکت، اندازه گیری، اشکال و مواد و تغییرات ... 

در این کتاب یاد میگیرید که مثلا چگونه بگویید:

  • فلان دوستم عمل کرده و حالش خوب شد. Il est opéré et il est guéri
  • بچه ام تازه زبون باز کرده Il dit son premier mot
  • فرق un grand homme با un homme grand  (یک بزرگمرد ، یک مرد بزرگ !)
  • ...
کتاب سطح مبتدی-متوسط  A2-B1

کتاب Vocabulaire: Entrainez-vous

دانلود از اینجا 

=======================================

کتاب سطح پیشرفته   B2-C1

کتاب entrainez vous

دانلود از Turbobit.net  یا  Wayupload.com