دیکشنری فرانسه-فارسی میزبان، برای موبایلهای ویندوز فون است که حدود 50 هزار لغت فارسی و فرانسه را در بر می گیرد. (دیکشنری توسط آقای محمدعلی میزبان تهیه شده است. ایمیل ایشون در لینک دانلود قابل مشاهده است. گاهی بد نیست از کسانی که کاری رایگان برای ما انجام می دهند تشکر کنیم. گرچه این کار بی منت بوده است، اما آنها را به انجام کارهای خوب ترغیب می کند)

دیکشنری موبایل ویندوز فون فرانسوی

for windows phone 7.5 , 8

 دانلود از فروشگاه ویندوز فون