کتاب manual de Frances Diplomatico برای کسانی است که در رشته های مرتبط با حقوق و سیــاست و امور بین الملل فعالیت می کنند. در این کتاب می آموزید : 

  • روش های پاسخ به نامه های دیپلماتیک 
  • لغات فرانسوی مورد استفاده در مکالمات دیپلماتیک و رسمی 
  • دامنه واژگان کنایه آمیز و نیمه رسمی 
  • چند کنفرانس نمونه در بروکسل و برزیل به زبان فرانسه 
  • مقاله ای درباره مرگ رئیس جمهور فرانسه  (فرانسوا میتران)
  • مقالاتی درباره روابط فرانسه و برزیل و ... 
  • تعدادی از صحبت های سران کشورها در سازمان ملل به فرانسه

اصطلاحات رسمی فرانسوی  

دانلود از اینجا یا اینجا