سری کارتون های کورتو مالتس، داستان های زندگی یک کاپیتان ونیــزی است که در سالهای 1900 تا 1920 اتفاق می افتد. کورتو کم حرف ، اما مهربان و سمپاتیک است. او در دوره ای از زندگی خود می فهمد که به کف بینی و اینجورچیزها که از آینده خبر می دهند اعتقاد ندارد و کف دست خود را با چاقویی خراش میدهد تا به خود نیز اطمینان دهد که آینده اش از قبل نوشته نشده و این خود اوست که آنرا خواهد ساخت و اینجاست که ماجراجوایی های کورتو آغاز میشود...

کارتون فرانسوی

 اطلاعات کارتون در ویکی پدیا   و  سایت انتشارات کتابهای کورتو

 دانلود 5 کارتون از سری کورتو مالتس از این تورنت یا از این تورنت یا از این تورنت

 خرید کارتون های کارتو مالتس