سری کتاب های آموزشی TAXI یکی از متدهای یادگیری زبان فرانسه است.  این متد هم اکنون قدیمی شده است و سری جدید آن بنام le nouveau Taxi جایگزین آن شده است. با این وجود همچنان می توانید این کتاب ها را نیز دانلود کنید: 

Taxi 1 

دانلود کتاب تاکسی

 حجم 23 مگ : دانلود تاکسی 1

 Cahier de Taxi 1 دانلود دفتر تمرین

=====================================

Taxi ! Méthode de français 

 کتاب TAXI فرانسه

 دانلود کتاب تاکسی 2  حجم 18 مگ

دانلود کتاب تاکسی 2 + فایلهای صوتی حجم 112 مگ 

=========================================

Taxi ! Méthode de français 3

 کتاب taxi

دانلود تاکسی 3 - حجم 40 مگ