سری کتاب های آموزشی TAXI یکی از متدهای یادگیری زبان فرانسه است.  این متد هم اکنون قدیمی شده است و سری جدید آن بنام le nouveau Taxi جایگزین آن شده است. با این وجود همچنان می توانید این کتاب ها را نیز دانلود کنید: 

Taxi 1 

دانلود کتاب تاکسی

 حجم 23 مگ : دانلود تاکسی 1

دانلود دفتر تمرین Cahier for Taxi 1  

=====================================

Taxi ! Méthode de français 

 کتاب TAXI فرانسه

 حجم 18 مگ: دانلود کتاب تاکسی 2

حجم 112 مگ : دانلود کتاب تاکسی 2 + فایلهای صوتی

=========================================

Taxi ! Méthode de français 3

 کتاب taxi

دانلود تاکسی 3 - حجم 40 مگ

Password: francais.persianblog.ir