آموزش زبان فرانسه برای کودکان یک تا 5 سال توسط متد little pim به کودک شما تعدادی لغت و جمله ساده را با تکرار و نمایش عکس و فیلم های کوتاه یاد می دهد. 

زبان فرانسه کودکان

خرید روی DVD 

دانلود از طریق شبکه تورنت :  این تورنت یا این تورنت