آرسن لوپن شخصیتی داستانی است که نخستین بار در مجموعه رمانهای جنایی نوشته شده توسط موریس لوبلان، نویسنده فرانسوی پدید آمد. این شخصیت نخست در کشورهای فرانسوی زبان محبوبیت بسیاری یافت و سپس و بعد از آن که نام او در داستانی در کنار نام شرلوک هلمز قرار گرفت نزد مردم انگلیسی زبان جهان نیز، شهرت و محبوبیت یافت.

سطح زبان : B2+

آرسن لوپن فرانسه

دانلود کتاب آرسن لوپن، مرد شریف-مرد دزد  (لینک زاپاس)

منبع : کتابخانه گوتنبرگ