همانطور که می دانید ارائه مدرک زبان فرانسه سطح B2 برای مهاجران کبک الزامی شده است. در اینجا می توانید یکسری از سوالات مصاحبه شفاهی آزمون TCF را دانلود کنید که در 160 صفحه نوشته شده است. (سوالات تا حدی سطح بندی هم شده) 

نمونه سوالات فرانسه TCF

سری اول : دانلود یا از اینجا (1 مگ)

سری دوم : دانلود یا از اینجا (1 مگ)