کتاب Objectif Express در دو سطح مبتدی و متوسطه یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه برای بزرگسالان است که روی یادگیری نیازهای اورژانسی زبان تاکید می کند تا با سرعت بیشتری، زبان فرانسه کاربردی را به شما بیاموزد.

 

سطح مبتدی Objectif Express A1-A2

کتاب فرانسوی objectif express

 دانلود کتاب   42 مگ 

دانلود فایل صوتی  26مگ

====================================

سطح متوسط Objectif Express A2-B1

متد آموزش فرانسه

 دانلود کتاب (لینک زاپاس) 68 مگ 

دانلود فایل صوتی (لینک زاپاس) 78 مگ