خبر مهم : امتیاز بندی های کبک تغییر کرد. کاردانی و کارشناسی پرستاری 16 امتیازی شد. شیمی و بیوشیمی آمار 6 امتیاز کاهش یافته و مهندسی عمران و کامپیوتر 12 امتیازی شدند. (این تغییرات برای کسانی که از این پس فایل نامبر بگیرند معتبر خواهد بود. اطلاعات تکمیلی)

کتاب Le Quebecois de poche در یکصد صفحه ، کتاب دیگری است که به بحث درباره تفاوت های فرهنگ کبک با کانادا و زبان فرانسوی کبکی با زبان فرانسوی پاریسی می پردازد. 

آشنایی با کبک

دانلود  (لینک زاپاس)  حجم 4.7 مگ