متد آموزشی Metro Saint-Michel  یکی دیگر از متدهای آموزشی زبان فرانسه است که توسط انتشارات CLE منتشر میشود.

کتاب مترو سن میشل

دانلود کتاب metro1 (لینک زاپاس)

Password: uztranslations

================================================

کتاب metro saint michel

دانلود کتاب metro2  (لینک زاپاس)

Password: uztranslations

--------------------------------------------------------------------

Cahier d'exercices+corriges+MP3:
multiupload  OR  files.uz
Password: uztranslations