این کتاب ها از سری کتاب های آمادگی برای آزمون دلف است که در دو سطح A1 و A2 قابل دانلود است. کتابها برای هر چهار مهارت آزمون دلف (la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite, la production orale) دارای نمونه سوال است. 

نمونه سوالات دلف A1

دانلود کتاب  و  دانلود فایلهای صوتی 

یا از اینجا : دانلود کتاب + فایلهای صوتی : 75 مگ 

================================================

نمونه سوالات دلف A2

دانلود کتاب  و  دانلود فایل های صوتی

 دانلود کتاب + فایلهای صوتی : 98 مگ 

Password: uztranslations 

================================================

آزمون دلف

دانلود از deposit یا files.uz  یا  EU

مطالب مرتبط :